W jakim miejscu wyszukiwać pomoc geodezyjnej?

Kartografia i geodezja są nadzwyczaj ze sobą powiązane, wspólnie stanowią część znaczącej nauki o ziemi, jaką jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być konstruowane różnorodnego rodzaju mapy, atlasy, globusy, jednakże nie mogłyby one powstać, gdyby nie geodezja. Nauka ta zezwala bo na wykonywanie dokładnych pomiarów, również na małych, jak oraz na nieco większych powierzchniach terenu. Co znacznie więcej, nauka ta jest również nierozerwalną częścią wielu innych dziedzin, bo użytkowana jest między innymi w budownictwie lub a w architekturze.

Projektanci na przykład tworzą swoje projekty na specjalnych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a następnie taki projekt jest egzekwowany przez geodetę w terenie. Nauka ta jednak nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, bo dzięki niej możliwe stało się także badanie odkształceń budynków czy tworzenie przepisów prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki jesteśmy w stanie wyróżnić także poszczególne działy, do jakich należy zakwalifikować choćby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wielkości ziemi i o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, jednak mimo to, o geodezji słyszał zapewne każdy z nas.

Geodezja jest obecnie nauką niezwykle pomocną, gdyż dzięki niej wolno w głównej mierze tworzyć mapy, atlasy, mierzyć większe i mniejsze przestrzenie czy tworzyć pisma o zakresie prawnym, które są nam niebezużyteczne chociażby w czasie rozgraniczania nieruchomości – weryfikuje to geodeta lubawa. Wtenczas nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są więc prace związane przede wszystkim z przeróżnego rodzaju pomiarami, a w największym stopniu kultowe są pomiary szczegółowe sytuacyjne oraz wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te związane z ewidencją gruntów.

Oprócz tego istotą tej nauki są także całkowite obliczenia geodezyjne, przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji (również o charakterze prawnym) i sporządzanie fotografii, jakie mają być korzystne przy tworzeniu map i innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy także innym dziedzinom, korzystają bo z niej również budowlańcy oraz architekci.