Skuteczna dezynsekcja realizowana w BIOS

Skuteczna dezynsekcja realizowana w BIOS polega na tym, że usuwane są owady latające i biegające. Ich obecność w pomieszczeniu może wiązać się z ryzykiem przenoszenia chorób wśród ludzi oraz zwierząt. Może również zaistnieć groźba skażenia żywności. I to właśnie wtedy dezynsekcja jest wskazana. Na przykład, w przemyśle spożywczym procedura ta jest uregulowana przez rozporządzenia Ministra Zdrowia. BIOS stosuje techniki, dopasowując je wprost do konkretnych okoliczności. Techniki mechaniczne to zasadzki jakie wyłapują owady. Metody fizyczne to ozonowanie i metody z wykorzystaniem pary.

Stosowane są także techniki chemiczne, czyli środki likwidujące owady. Techniki biologiczne zastosowane są do innych owadów, komplikujących życie oraz pracę lub szkodliwych dla stanu zdrowia. Są to: pluskwy, szerszenie, muchy, osy, pchły, karaluchy oraz wołki zbożowe. Po zrealizowanej interwencji zleceniodawca otrzymuje gwarancję, potwierdzoną certyfikatami. Często realizowana jest dezynsekcja pluskiew, przy zastosowaniu specjalistycznego osprzętu, co przynosi gwarancję, że usługa zostanie zrobiona wzorowo.

Na dezynsekcję wykonaną przez firmę BIOS decydują się: zakłady produkcji w branży spożywczej, zakłady przemysłowe, zakłady komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, zakłady gastronomiczne, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, fermy drobiu, młyny, placówki służby zdrowia, punkty sprzedaży, hurtownie, hotele i pensjonaty, piekarnie i cukiernie oraz obiekty publiczne. Pozostałe udostępnione usługi to dezynfekcja, jakie również zrealizowane są na bardzo dobrym poziomie. Każda dezynsekcja jest wykonana w zgodzie z przepisami prawa i na bazie ustaleń, jakie będą zaprezentowane klientom z wyprzedzeniem. Klienci dokładnie są zorientowani, w jakim momencie będą mogli wrócić do domu albo do pracy w biurze i nie boją się, że w grafiku coś mogłoby się zmienić.